Artykuł sponsorowany

Jak sprawdzana jest wydolność sportowców?

Jak sprawdzana jest wydolność sportowców?

Bycie sportowcem wiąże się z wieloma wyrzeczeniami oraz regularną weryfikacją stanu swojego zdrowia. Choć osoby mające na koncie sukcesy sportowe kojarzone są z perfekcyjną kondycją, to ich wydolność fizyczna nie zawsze jest najlepsza. W dalszej części przygotowanego przez nas artykułu opiszemy nieco szerzej tę kwestię. Wyjaśnimy, czym dokładnie jest wydolność fizyczna i w jaki sposób jest sprawdzana u sportowców.

Czym dokładnie jest wydolność fizyczna?

Wydolność fizyczna to zdolność do wykonywania wysiłku fizycznego bez głębszych zaburzeń w zakresie samoregulacji procesów biologicznych, a także bez wynikających z nich objawów zmęczenia. Jeśli więc homeostaza jest prawidłowa, a dana osoba nie wykazuje symptomów zmęczenia, to jej wydolność fizyczna powinna pozwolić jej na wysoki poziom aktywności ruchowej, co może być oceniane przez specjalistyczny sprzęt dostarczany do odpowiednich placówek przez takie firmy jak sprzedawca aparatury medycznej Byt-Med. Wyróżnia się wydolność tlenową, inaczej aerobową, mającą związek z aktywnością fizyczną trwającą dłużej niż 15 minut do kilku godzin oraz wydolność beztlenową, inaczej anaerobową, która ma związek z krótką, trwającą do 30 sekund pracą o dużej intensywności.

Ocena wydolności sportowców za pomocą specjalistycznego sprzętu

Badanie wysiłkowe u sportowców najczęściej bazuje na systemie wysiłkowym z bieżnią lub cyklometrem. W jego trakcie odbywa się między innymi obserwacja elektrokardiograficzna, pomiar i rejestracja tętna, pomiar ciśnienia, a także obserwacja i kontrola samopoczucia pacjenta.

Innym badaniem pozwalającym na ocenę wydolności sportowców jest ergospirometria, która ocenia wydolność oddechowo-krążeniową. Odbywa się ono z wykorzystaniem bieżni lub cykloergometru oraz analizatorów przepływu tlenu i dwutlenku węgla. Na twarz sportowca zakłada się maskę, która pozwala na analizę przepływu gazów oddechowych we wdychanym i wydychanym powietrzu.

Badanie ergospirometryczne jest rozszerzeniem badania wysiłkowego i pozwala ocenić  wydolność krążeniową, pojemność płuc oraz zmiany metaboliczne w organizmie, a w efekcie efektywność treningów danego sportowca. Dzięki niemu można dowiedzieć się, z jakiego powodu występuje zmniejszenie wydolności – z przyczyn kardiologicznych, płucnych czy też mięśniowych.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy