Artykuł sponsorowany

Gdzie szukać pomocy będąc DDD?

Gdzie szukać pomocy będąc DDD?

To, w jakich warunkach się dorasta, oddziałuje na całe życie. Dlatego osoby z rodzin dysfunkcyjnych w dorosłości mierzą się z poważnymi problemami. Nie są w stanie nikomu zaufać, odcinają się do ludzi albo sami przejawiają zachowania destrukcyjne. Wiele ośrodków oferuje im pomoc w przepracowaniu traum z dzieciństwa i nauczeniu się życia po przejściach.

Kim są dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych?

DDD to skrót od dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. To osoby, które dorastały w rodzinach, w których poważnym problemem mogły być:

 • nałogi, w tym narkomania i alkoholizm,

 • przemoc,

 • bezrobocie i ciągły brak środków do życia,

 • wykorzystywanie seksualne,

 • choroba psychiczna,

 • niewłaściwe podejście do wychowania,

 • narcyzm rodziców.

Dorosłe dzieci z rodzin dysfunkcyjnych są obecnie traktowane jako ofiary. Zachowania, które miały na nich wpływ w dzieciństwie, dziś wciąż są dla nich odczuwalne. Dlatego takim osobom oferuje się pomoc w radzeniu sobie z traumami oraz uczeniu się, w jaki sposób powinna funkcjonować rodzina.

Jak można pomóc DDD?

W przypadku dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych to osoby bezpośrednio dotknięte najczęściej szukają pomocy. Zdają sobie sprawę z tego, że wydarzenia z przyszłości oddziałują na nie, ale nie chcą, żeby definiowały one całe ich życie. Najskuteczniejszym sposobem pomocy jest skorzystanie z terapii. Oferuje ona między innymi:

 • uczenie panowania nad własnymi emocjami,

 • uczenie zawierania zdrowych relacji z innymi ludźmi,

 • pogodzenie się z przeszłością,

 • zrozumienie motywów rodziców.

Co ważne, taka terapia nie zmusza do zapomnienia o krzywdzie. Często to właśnie ona motywuje do stawania się lepszym człowiekiem.

Będąc DDD, bardzo trudno jest uzyskać pomoc na kasę chorych. Dlatego osoby, które zdecydują się na rozpoczęcie terapii, powinny od razu zwrócić się do takich miejsc jak prywatne ośrodki leczenia uzależnień. Wiele z nich, na przykład ośrodek Droga Do Domu, oferują zajęcia dla dorosłych dzieci z rodzin dysfunkcyjnych. Dzięki nim można nie tylko lepiej poznać swoje problemy, ale także zrozumieć, jakie zachowania rodziców do nich doprowadziły. Terapia może odbywać się indywidualnie lub w grupie, zależnie od komfortu DDD. Taka pomoc jest najlepszym, co może dać sobie osoba skrzywdzona, która chce zmienić swoje życie.

form success Dziękujemy za ocenę artykułu

form error Błąd - akcja została wstrzymana

Polecane firmy